Slide - Biobank in Control
Slide - Biobank in Control

Quaero - item in controle

Track & trace-processen worden steeds belangrijker voor de biowetenschappen om biomateriaal en instrumenten traceerbaar en controleerbaar te houden. Quaero Systems heeft deze processen omgezet in een web-gebaseerde software applicatie, genaamd Quaero BIMS. Het systeem bevat een configuratietool waarmee u reeds bestaande Standaard Operationele Procedures en logistieke informatie voor monsterbehandeling, -opslag en -overdracht naar een digitaal formaat kunt vertalen.

Met Quaero BIMS is het mogelijk om ieder onderzoeksmateriaal te lokaliseren en logistieke processen te beheren. Elke stap van het proces wordt geregistreerd en vastgelegd. Dit maakt de traceerbaarheid van iedere onderzoeksmateriaal mogelijk.

De systeeminterface is gebruiksvriendelijk en maakt gebruik van intuïtieve pictogrammen om de huidige werkprocessen eenvoudig over te zetten naar een digitale database.

Unieke labeling van onderzoeksmaterialen

Door alle onderzoeksmaterialen te coderen worden logistieke processen versneld en maakt registratie en fysieke lokalisatie van alle materialen mogelijk. Middels gecodeerde labels kunnen materialen worden geregistreerd in Quaero BIMS en toegewezen aan een opslaglocatie.

De locatie en de staat van elk afzonderlijk materiaal kan snel worden bepaald. Verlies, verkeerde plaatsing of verkeerde behandeling kan middels deze wijze sneller worden geidentificeerd en mogelijk worden voorkomen.

Quaero BIMS accepteert alle bestaande coderingsstandaarden zoals alfanumeriek codering, 1D-barcode, datamatrix en RFID.

Applicatie

De Quaero BIMS oplossing kan worden gebruikt in een verscheidenheid van biomedische toepassingen, zoals een gecentraliseerde biobank, eerste hulp- en onderzoeksafdelingen.