Health Care Logistiek Medicine Instruments Cylinders Pharma Quaero Systems bannerTrack en Trace belangrijk voor ziekenhuis.

Track en trace processen gaan een steeds belangrijkere rol spelen voor het ziekenhuis management, medische afdelingen en het personeel. Afbeelding33IGZ en de brancheverenigingen stellen (wettelijke) richtlijnen op over de track en trace processen van medische instrumenten en verantwoordelijkheden. Het is een samenspel van beleid, personeel, SOP’s [Standaard Operating Procedure], hardware en de uitvoering hiervan. Hospitrace heeft de SOP’s en het track en trace proces vertaald naar een Web-based software applicatie genaamd het Quaero Systems.

Het Quaero Systems systeem bevat een configuratie tool om de SOP’s en logistieke omgevingen digitaal te vertalen naar de bestaande dynamische situaties. Door de web-based opzet is het Quaero Systems direct toepasbaar op diverse afdelingen, zoals CSA, OK, poliklinieken, endoscopen reiniging, apotheek, klanten medische techniek en toeleveranciers. De interface werkt door middel van herkenbare werkproces-iconen en is hierdoor zeer gebruiksvriendelijk. Hospitrace bezit een zeer lange ervaring in logistieke processen van de Health Care en de Life Sciences branches en zet deze expertise in bij de CSA, OK, apotheek , microbiologische laboratoria om in Logistieke automatiseringsprojecten.

Track en trace

Medische instrumenten worden in het Quaero Systems uniek geregistreerd en gekoppeld aan de OK-netten, opslagdragers en/of hardware. Elke handelingsstap wordt geregistreerd en vastgelegd en de historische data wordt opgebouwd. Every single detail of every single instrument. Maar deze logistieke handelingen kunnen ook gekoppeld worden bij de andere afdelingen van het ziekenhuis. Waardevolle informatie over de diverse disciplines wordt beschikbaar weergegeven. Data die ten goede komt voor patiënt veiligheid, overdrachten, inkoopbeleid, workflow optimalisatie en verantwoordelijkheden.

Codering instrumentenCodering

Datamatrix is een kleine digitale 2D code die zich uitstekend leent om op een medisch instrument te laten lasermarkeren. Coderen maakt het mogelijk om ieder instrument overal te traceren en te volgen.

De meeste items zijn al uniek gecodeerd door de producenten. Het Quaero Systems systeem registreert het unieke instrument of object, waardoor het item direct en overal herleidbaar is. Het verloren gaan of zoek raken van het losse instrumentarium, medicijnen of goederen is sneller in beeld en wordt sterk verminderd door de track en trace ondersteuning.

Label & Laser Markering

Barcode scannenLasermarkering op medische instrumenten is niet nieuw en gebeurt al jaren standaard. Nieuw is het gebruik van een 2D codering. Welke code uw voorkeur heeft is voor Quaero Systems geen probleem. Wij volgen u in uw keuze voor codering: Datamatrix, 1D barcode EAN128 en code39, HBIC en GS1

Track en trace processen zijn zeer divers en uitgebreid. Quaero Systems markeert logistieke kasten, karren, boxen, ruimtes en hardware [endoscopen, wasmachines, weegschalen, autoclaven, etc.].